top of page

Kontakt

  • Instagram
  • Facebook

Kontaktni obrazec

Hvala za vaše sporočilo!

Splošni pogoji

UVOD

Predmet splošnih pogojev je vsebina spletnega mesta www.sladkospanje.com, Instagram profila Sladko spanje in Facebook profila Sladko spanje ter zadeva vse, ki spletno mesto ali Instagram profil obiščejo (v nadaljevanju »uporabnik«). Uporabnik se z obiskom spletnega mesta strinja, da je seznanjen s Splošnimi pogoji in da se z njimi v celoti strinja.

Splošni pogoji spletnega mesta www.sladkospanje.com so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot-UPB2), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1).

 

 

INTELEKTUALNE PRAVICE

Uporabnik se obvezuje, da bo upošteval pravila in pogoje, ki so navedeni v Splošnih pogojih, prav tako pa tudi zakonska določila o avtorskih in lastninski pravici ter drugih intelektualnih pravicah. Brez dovoljenja spletnega mesta www.sladkospanje.com se vsebine na spletnem mestu ne sme kopirati za komercialno uporabo ali distribucijo ter ni dovoljeno spreminjati ali znova objavljati na drugih spletnih mestih ali prodajati.

 

 

VSEBINA

Vsebina spletnega mesta www.sladkospanje.com je informativnega značaja. Vsi uporabniki vsebino spletnega mesta uporabljajo na lastno odgovornost, spletno mesto pa ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi bila uporabniku povzročena zaradi uporabe objavljene vsebine, prav tako pa ne jamči in ne odgovarja za točnost in popolnost objavljene vsebine. Spletno mesto www.sladkospanje.com ne odgovarja za zaplete in škode ob nepravilni uporabi objavljene vsebine.

Spletno mesto www.sladkospanje.com ima pravico, da brez predhodne najave spremeni ali izbriše katerokoli vsebino na spletnem mestu.

 

Po sklenitvi sodelovanja je za uvajanje sprememb odgovoren uporabnik sam. Uporabnik se strinja, da so rezultati odvisni od doslednosti in upoštevanja nasvetov znotraj družine in da garancij zaradi mnogih dejavnikov na spanje ni.

Uporabnik razume, da cilji morda ne bodo doseženi v zastavljenem časovnem obdobju, v tem primeru bodo podana navodila in nasveti za dosego ciljev.

Uporabnik se strinja, da je spalni načrt namenjen njemu in njegovi družini in ga ne deli s tretjimi osebami.

Uporabnik prevzema polno odgovornost za varno spanje otroka. V kolikor smernice varnega spanja niso upoštevane, za posledice prevzema polno odgovornost.

Uporabnik razume, da nasveti in predlogi znotraj svetovanja niso mišljeni kot zdravniško mnenje ali diagnoza in le-tega ne morejo nadomestiti. Razume tudi, da je v primeru zdravstvenih težav potrebno poiskati zdravniško pomoč.

 

 

CENIK

Cenik je objavljen na spletnem mestu www.sladkospanje.com. Cene so izražene v EUR.  Pri nakupu se upošteva ceno, ki velja v trenutku oddaje naročila. Spletno mesto www.sladkospanje.com si pridržuje pravico po spremembi cen brez predhodnega obvestila.

 

 

NAKUP

Uporabnika zavezujejo Splošno pogoji, ki so veljavni v trenutku nakupa storitev.

Kupoprodajna pogodba med uporabnikom in spletnim mestom Sladko spanje je sklenjena z oddajo uporabnikovega naročila za svetovanje in nakup paketa.

V kolikor je v svetovanje vključeno več otrok, se uporabnik strinja z doplačilom 35 € na otroka.

 

 

PORAVNAVA OBVEZNOSTI PLAČILA

Obveznost uporabnika je, da po naročilu poplača svoje obveznosti. Uporabnik se z oddajo naročila zaveže k plačilu predračuna v 48 urah od prejema predračuna. V primeru, da plačilo ni izvedeno v 24 urah pred datumom svetovanja, se rezervacija termina sprosti in je potrebna nova rezervacija. 

Vračilo denarja ni mogoče v nobenem primeru. 

 

 

POTEK SODELOVANJA

Podpora traja od svetovalnega Zoom pogovora dalje.

Predlogi za izboljšavo spanja bodo podani glede na posredovane informacije in sproti prilagajani za kar najboljši rezultat, vendar je kakršenkoli rezultat nemogoče zagotoviti. 

Vsa vprašanja in informacije o napredku uporabnik pošilja po e-pošti ali po telefonu med 8:00 in 18:00, na kar bo odgovorjeno v najkrajšem možnem času, vendar maksimalno v 24 urah. Spletno mesto www.sladkospanje.com si pridržuje pravico do daljšega odzivnega časa med prazniki, vikendi ali v vnaprej napovedanem terminu.

 

 

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Po sklenitvi naročila vas v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (45.a člen) prosimo za dovoljenje za uporabo vaših in otrokovih podatkov za potrebe celostnega svetovanja glede spanja. 

Spletno mesto www.sladkospanje.com spoštuje vašo zasebnost, zato vse posredovane osebne podatke obdeluje skrbno, le za določene, izrecne in zakonite namene in v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov (Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov ali GDPR). Osebne podatke hranimo in obdelujemo za čas veljave sodelovanja.

Ko obdelava vaših osebnih podatkov ni več potrebna, vaše osebne podatke učinkovito in trajno izbrišemo ali anonimiziramo, tako da jih ni več mogoče povezati s posameznikom (razen v kolikor moramo vaše osebne podatke hraniti zaradi zagotavljanja skladnosti z zakonskimi obveznostmi). Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vaše osebne privolitve, hranimo do vašega preklica. 

Kot uporabnik lahko kadarkoli zahtevate dostop do vaših podatkov, ki jih obdelujemo ter njihov popravek ter izbris ali omejitev obdelave osebnih podatkov.

 

KONČNE DOLOČBE

S plačilom prejemam odgovornost in sprejemam splošne pogoje ter dovoljujem uporabo osebnih podatkov za namen svetovanja in korespondence.

 

Uporabnik in spletno mesto www.sladkospanje.com se zavežeta vse morebitne spore, nastale na podlagi teh splošnih pogojev oziroma naročila storitev reševati sporazumno. Če to ne bo mogoče, za vse spore, nastale iz razmerja med uporabnikom in spletnim mestom www.sladkospanje.com, velja izključna uporaba prava Republike Slovenije, pristojno sodišče za odločanje pa je Okrožno sodišče v Novem mestu. 

Uporabnik s prejemom predračuna oziroma sklenitvijo sodelovanja vsakokrat posebej izjavlja, da je splošne pogoje prebral in se z njimi strinja.  

 

Ti splošni pogoji veljajo od 12.5.2023  in se lahko kadarkoli spremenijo brez vnaprejšnjega opozorila.

bottom of page